Beautiful Leaves


Pages

Sunday, 25 December 2011

Kemahiran Berfikir

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.

Pengenalan KBKK.
 
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College,  New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada  empat kategori utama :

     1. Pemikiran kritis.     2. Pemikiran kritis.     3. Penyelesaian masalah.     4. Membuat keputusan.

Definasi berfikir.

   Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977).
   Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai :

   Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan  pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea,
   membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami.

Proses berfikir.
 
   Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya
   menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu :

     -  apa yang saya tahu      ( pengetahuan )
     -  menyoal sendiri           ( kemahiran kognitif )
     -  menilai baik buruknya   ( sikap atau nilai )

   Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu.

Kelemahan dalam berfikir.

   -  Tiada gambaran
   -  Tidak tersususn
   -  Tiada idea
   -  sempit
   -  terburu-buru
   -  kecamuk
   -  konflik
   -  salah persepsi
   -  kabur

Pemikiran kreatif.
   Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru,
   banyak dan pelbagai.
 
Pemikiran kritis.
   Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan
   bermakna.

Umur dan keupayaan.
   Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir
   mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan
   kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.Tingkahlaku berfikir.

Anda ingin melakukan sesuatu :-
 a.  Ingin lakukan cara lama atau baru ?
 b.  Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ?
 c.  Berapa lama untuk melakukannya ?
 d.  Bilakah ia harus disiapkan ?
 e.  Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ?
 f.   Apakah akan terjadi selepas melakukannya ?
 g.  Apakah kebaikannya ?
 h.  Apakah keburukannya ?
 i.   Apakah manfaatnya ?
 j.   Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ?
 k.   Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ?
 l.    Apakah kesan jika tidak melakukannya ?
 m.  Apakah bahan dan alatannya ?
 n.   Adakah cara yang lebih cepat ?
 o.   Adakah cara yang lebih mudah ?
 p.   Adakah cara yang kurang kesilapan ?
 q.   Adakah cara kurang kekangan ?
 r.   Akah akan terjadi selepas melakukannya ?
 s.   Apakah hasil yang akan terjadi ?


Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir.

   a.  Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir.
   b.  Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan.
   c.  Anggap diri sendiri sebagai pemikir.
   d.  Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik.
   e.  Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate.
   f.   Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah.
   g.  Buat tindakan satu persatu.
   h.  Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai.
   i.   Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa.
   j.   Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.Membentuk kemahiran berfikir.
 
Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah:

 a.  Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu.

      Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan
      paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita.

 b.  Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.
    
      Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang
      difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru.

Contoh lain :

 a.  Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding.
 b.  Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.


No comments:

Post a Comment