Beautiful Leaves


Pages

Tuesday, 15 November 2011

Kesalahan Tatabahsa (Kata Hubung)

Kata Kerja   
1. Ada dua jenis kata kerja:
    a. kata kerja transitif
    b. kata kerja intransitif atau tak taransitif
2. Kata kerja transitif terbahagi kepada:
 • kata kerja yang berawalan men- ( melukis, membaca, mencari dsb. )
 • kata kerja yang berapitan men…..kan ( menyanyikan, membesarkan dsb.)
 • kata kerja yang berawalan meng…i ( membanjiri, menghadiahi dsb.)
 • kata kerja yang berawalan rangkap memper …. ( memperdaya, memperoleh)
 • kata kerja yang berapitan memper….kan ( memperhatikan, mempergunakan).
 • Kata kerja yang berapitan memper….i ( mempelajari, mempersentai dsb.)
3. Semua kata kerja transitif ( kecuali makan, minum, minta dan mohon) mesti berawalan men-
    a. buang sampah ( salah )
        membuang sampah ( betul )
    b. goring ikan ( salah )
        menggoreng ikan ( betul )
4. Kata kerja transitif yang berapitan men…kan dan men…i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati.
    Contoh:

SALAH
BETUL
Hafizuddin memberikan Seha sekuntum bunga.
Hanim mengambilkan segelas air untuk Ishak.
Baginda mengurniakan beliau bintang kebesaran.
Hakim menjatuhkan pencuri itu sebulan penjara.
Sampah sarap mengotorkan Taman Tasik Taiping.
Yatie menasihatkan saya agar rajin belajar.
Hafizuddin memberi Seha sekuntum bunga.
Hanim mengambilkan Ishak segelas air.
Baginda mengurniai beliau bintang kebesaran.
Hakim menjatuhi pencuri sebulan penjara.
Sampah sarap mengotori Taman Tasik Taiping.
Yatie menasihati saya agar rajin belajar.

5.      Kata kerja intarnsitif terbahagi kepada:
 • Kata kerja asal seperti ada, bangun, duduk, dan sebaginya.
 • Kata kerja yang berawalan ber- ( beradu, beroda, belajar dsb.)
 • Kata kerja yang berapitan ber…an ( berdekatan, berguguran )
 • Kata kerja yang berapitan ber…kan ( berpandukan, berlandaskan dsb.)
 • Kata kerja yang berawalan men- ( melompat, mendarat, membesar dsb.)
 • Kata kerja yang berawalan ter- ( tertidur, terjatuh, terjumpa dsb.)
6.      Kata kerja intransitif yang berawalan ber-, men-, dan ter- tidak boleh ditiadakan awalannya. Contoh:
     -   tanya kepada Hamidah ( salah )
         bertanya kepada Hamidah ( betul )
     -  jangan lompat ( salah )
         jangan melompat ( betul )
     -   senyum kepada Kartina ( salah )
         tersenyum kepada Kartina ( betul )

No comments:

Post a Comment