Beautiful Leaves


Pages

Friday, 9 December 2011

Tatabahsa Melalyu Tahun 3

layouts myspace


Nama :____________________________

1. Kerja _____ kain songket daripada benang emas memerlukan ketelitian dan kemahiran.
A. tenunan B. penenun C. ditenun D. menenun

2. Kerja-kerja menyiapkan jambatan yang ________ itu akan disambung kembali.
A. berhenti B. dihenti C. terhenti D. perhentian

3. Pemuda itu tidak suka _____ dengan sesiapa pun.
A. bergaul B. digaulkan C. pergaulan D. menggauli

4. Sudah lebih lima tahun Rahimah _______ di luar negeri.
A. menetapkan B. ditetapkan C. ketetapan D. menetap

5. Daripada lawatan itu kamu akan memperoleh _______ yang banyak .
A. pengetahuan B. berpengetahuan C. ketahuan D. mengetahui

6.Keadaan lalu lintas di bandar itu ________.
A. mengawal B. terkawal C. kawalan D. dikawal

7. Pasukan polis hutan berjaya ________ rusuhan itu.
A. dicegah B. mencegah C. pencegahan D. tercegah

8. " Cikgu Zahid __________ kamu ke biliknya," kata Lam kepada Ali.
A. suruhan B. menyuuruh C. disuruh D. bersuruh

9. Mak Cik Yam membeli seikat pucuk paku dan dua _______ petai di pasar tani itu.
A. pucuk B. keping C. papan D. untai

10. Pak Malim membawa ________ pukat dan ______ joran sewaktu ke laut.
A. serawan ....... sebentuk
B. sehelai.......... sebatang
C. sebidang....... sebuah
D. serawan ........ sebatang

11. Halimah menyiang ikan _________ adiknya memotong sayur di dapur.
A. lalu B. maka C. manakala D. serta

12. Setiap pagi, Sarjan Aziz menggilap kasutnya _______ berkilat.
A. untuk B. hingga C. selagi D. apabila

13. _______ yang hadir dalam majlis itu ?
A. Adakah B. Bilakah C. Mengapakah D. Siapakah

14. "____________ tuanku mengizinkan patik menyiasat punca kejadian itu ?" tanya Laksamana Indera.
A. Bilakah B. Adakah C. Bagaimanakah D. Siapakah

15. "Pokok-pokok bunga ini harus kamu siram selalu supaya ______," kata Aini kepada Lin.
A. sihat B. besar C. segar D. sembuh

16. Kisah sedih itu sudah _________ daripada ingatan saya.
A. bebas B. hanyut C. lenyap D. lupa

17. Kami berjaya memasuki pertandingan _____ pidato peringkat daerah.
A. awal B. besar C. akhir D. adil

18. Kejayaan budak miskin itu ke universiti telah _______ penduduk kampung.
A. membuka mulut B. membuka mata
C. membuka pintu D. membuka telinga

19. Dia seperti _________ dalam majlis itu kerana tiada sesiapa yang mahu berkawan dengannya.
A. kutu embun B. kucing kurap C. kuda kayu D. kera sumbang

20. Ravi berlari ______ apabila dikejar anjing.
A. lintang-pukang B. susup-sasap C. mundar-mandir D. bolak-balik

No comments:

Post a Comment